TEL: 0968604785

hoa tam thất, nụ hoa tam thất bao tử, nụ tam thất, nụ hoa tam thất, tam thất bắc, tam thất hoang, củ tam thất bắc, củ tam thất bắc tươi, Tam thất lào cai

becathaiha,mây tre đan thành lộc,lọ hoa,bể cá treo tường,Đĩa sơn mài,Đũa ăn,chậu se,chậu quấn,chậu cây,chậu cây quấn mây,mây tre đan,Đĩa tròn,tranh đĩa tròn sơn mài,Đĩa tròn sơn mài: bến sông quê,bộ 3 đĩa tròn sơn mài hoa cúc,bộ 3 đĩa vuông đỏ khảm trai chữ thọ,đĩa sơn mài,Đũa xương cao cấp,Đĩa tròn sơn mài (d12cm),bình hoa,